Het versterken van Community

ALUMNIVERHALEN

Hans Vanderspikken
Hoofredacteur onderwijsmagazine Klasse

‘We vertrekken nu vanuit onze sterktes’

 

Sinds 2016 ben ik hoofdredacteur van het Vlaamse onderwijsmagazine Klasse. Met dat magazine richten we ons tot de onderwijsprofessionals: leraren en directies. Voordat ik hoofdredacteur werd, in 2014, beleefden we op de redactie een moeilijke tijd met een besparingsronde en een verlaagde werksfeer. Een begeleidend traject met waarderend onderzoek keerde toen de negatieve spiraal waar we in zaten. Die benadering inspireerde ons om de positieve psychologie sterker te expliciteren binnen het team. We spoorden elkaar aan tot meer waardering voor elkaar in ons dagelijkse werk. We benoemen de problemen, maar focussen op de lichtpunten: waar willen we meer van zien?

Ik ontdekte dat onder het hanteren van een waarderende werkwijze, een fundamentele vraag lag: wie zijn we als team, en wie willen we zijn bij Klasse? Met dat vraagstuk in mijn achterhoofd nam ik samen met een collega deel aan het AI lerend netwerk. We wilden meer inzicht krijgen in deze benadering, om als organisatie op onderzoek uit te kunnen gaan: hoe verankeren we het waarderend samenwerken in onze visie?

Het formuleren van een heldere ambitie voor onze verandering was geen makkelijk proces. Bij de start van het lerend netwerk zag ik vooral bomen op de weg. Maar door het uitwisselen van verhalen met de andere deelnemers vonden we inspiratie voor ons traject. Tegelijkertijd creëerden de begeleiders en sprekers van het programma een inhoudelijke voedingsbodem omtrent de positieve psychologie. Zij brachten ons verdiepende kennis bij over achterliggende principes van waarderend onderzoek, en ook praktische tools die inspireerden om binnen Klasse mee te experimenteren.

Wat het lerend netwerk mij ook leerde is ‘saying yes to the mess’(*): af en toe waag je als leidinggevende een sprong in het diepe – je kiest voor een thema of project waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is. Wanneer je dan leren in het werk centraal zet, ontstaat er ruimte om te experimenteren met een waarderende aanpak. We lanceerden de ‘werkplezier barometer’, organiseerden talentgesprekken en onderzochten: wanneer zit ik als medewerker van Klasse in mijn flow? Uit die waarderende werkvormen destilleerden we een doorleefde visie met grond in de positieve psychologie. Die visie geeft voortaan richting aan onze werking. We beseffen tot op de dag van vandaag dat focus op groei en oplossingen ons blijvend vooruit stuwt.

(*) Frank J. Barrett (2012) Yes to the mess: surprising leadership lessons from Jazz. Harvard Business Review Press https://www.yestothemess.org/

‘Door AI beweegt een systeem vanzelf met je mee’

‘Door AI beweegt een systeem vanzelf met je mee’

Hans Bouwen: “Al tientallen jaren begeleid ik of geef ik leiding aan organisaties met een maatschappelijke missie. De laatste jaren als directeur van Groep Talent. Hierbij zijn vier sociale ondernemingen aangesloten met een sterke drive om het verschil te maken voor de samenleving. Appreciative Inquiry helpt ons om die telkens te vertalen naar heel concrete acties in de dagelijkse praktijk, binnen en buiten Groep Talent.”

Lees meer
‘Inmiddels pas ik AI toe op de vierkante centimeter’

‘Inmiddels pas ik AI toe op de vierkante centimeter’

Marianne Koot: “Al ruim dertig jaar ben ik werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs. Daar begeleid ik innovatietrajecten met teams. (…) Via een collega kwam ik voor het eerst in aanraking met Appreciative Inquiry (AI). Deze benadering raakte mij omdat ik zag wat een mooie gesprekken dit opleverde en hoeveel dit losmaakte bij mensen…

Lees meer