Het versterken van Community

ALUMNIVERHALEN

Hilde van Ransbeke
Directeur Team Wonen bij STEBO vzw

‘Beweging zit tussen de neuzen, realiseerde ik me door Appreciative Inquiry’

 

Bij STEBO werken we rond verschillende thema’s: wonen en energie, samenleven in de buurt, werk en ondernemerschap, Daarbij zetten we het verhaal van de mensen op de voorgrond. We willen weten wat hun perspectief en behoeftes zijn over kwaliteit van wonen, het starten van een eigen zaak, of het samenleven in de buurt. Als je praat met mensen, leer je wat er écht bij ze speelt en waar ze van dromen. Van daaruit kan beweging ontstaan. Dat klinkt cliché, maar in de praktijk is het de onmisbare stap om iets moois te kunnen bereiken. Beweging zit hem namelijk ‘tussen de neuzen’, ben ik me gaan realiseren.

Die uitspraak komt van René Bouwen, mede-begeleider van het AI lerend netwerk waar ik aan deelnam. Het waarderen en benutten van menselijke interactie deed ik al jaren zonder bewust stil te staan bij het belang ervan. Appreciative Inquiry heeft taal gegeven aan mijn manier van werken. En in het lerend netwerk leerde ik om richting te geven aan de gesprekken met mensen, aan de hand van ‘rake’, concrete vragen.

Eén van de initiatiefnemers van dat lerend netwerk was Griet Bouwen, mijn voorganger in de rol die ik hier heb. Zij verweef AI in de werkwijze van STEBO, en spoorde me aan om deel te nemen aan het netwerk. In eerste instantie voelde ik me een vreemde eend in de bijt: veel mensen werkten bij grote bedrijven, er werden voor mij onbekende Engelse termen gebruikt… ik was zo ‘gewoon’ in vergelijking met hen. Maar deelnemers en begeleiders waardeerden mij om wie ik was als persoon, en gaandeweg ontstond een betekenisvolle band. Ik herinner me een tweedaagse die ik vanwege privéomstandigheden volledig onvoorbereid in ging. Ik was daarover eerlijk naar het team toe.. Tegen al mijn verwachtingen in was mijn leeropbrengst uit die sessie gigantisch, mede door de collega’s die ik al mee in het AI-bad had genomen. Sindsdien heeft de uitspraak ‘sharing is caring’ voor mij een diepere betekenis, ook richting mijn team. Ik hoef me niet voor te doen als een leider die alles kan. Als ik transparant en eerlijk ben richting hen, gaan zij dat ook zijn richting mij.

Toen ik me realiseerde dat beweging tussen de neuzen zit, werd ook de uitspraak: ‘getting the whole system in the room’ van docent Ron Fry van onschatbare waarde in mijn manier van werken. Laatst nog brachten we alle betrokkenen om tafel toen het ging over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bewoners, studenten, beleidmakers… Ze spraken samen over het transformeren van bestaande panden tot fatsoenlijke woningen om deze mensen te huisvesten. Studenten maakten een prachtig ontwerp. Wat er loskwam was te danken aan de verbondenheid die de gesprekken op gang bracht. Beleidsmakers beseften en voelden waar het uiteindelijk allemaal om draait: een fijne plek om te wonen voor een kwetsbare groep. Ik ben trots dat ik aan zulke processen een bijdrage mag leveren, aan de hand van AI als belangrijke leidraad. Want tegenwoordig is het nóg belangrijker geworden om met een positieve mindset in de wereld te staan. Apprecative Inquiry geeft daarvoor hoop. En het lerend netwerk is een geweldige manier om je die mindset eigen te kunnen maken, in je werk en vér daarbuiten.

‘Door AI beweegt een systeem vanzelf met je mee’

‘Door AI beweegt een systeem vanzelf met je mee’

Hans Bouwen: “Al tientallen jaren begeleid ik of geef ik leiding aan organisaties met een maatschappelijke missie. De laatste jaren als directeur van Groep Talent. Hierbij zijn vier sociale ondernemingen aangesloten met een sterke drive om het verschil te maken voor de samenleving. Appreciative Inquiry helpt ons om die telkens te vertalen naar heel concrete acties in de dagelijkse praktijk, binnen en buiten Groep Talent.”

Lees meer
‘Inmiddels pas ik AI toe op de vierkante centimeter’

‘Inmiddels pas ik AI toe op de vierkante centimeter’

Marianne Koot: “Al ruim dertig jaar ben ik werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs. Daar begeleid ik innovatietrajecten met teams. (…) Via een collega kwam ik voor het eerst in aanraking met Appreciative Inquiry (AI). Deze benadering raakte mij omdat ik zag wat een mooie gesprekken dit opleverde en hoeveel dit losmaakte bij mensen…

Lees meer
‘We vertrekken nu vanuit onze sterktes’ 

‘We vertrekken nu vanuit onze sterktes’ 

Hans Vanderspikken: “Sinds 2016 ben ik hoofdredacteur van het Vlaamse onderwijsmagazine Klasse. Met dat magazine richten we ons tot de onderwijsprofessionals: leraren en directies. Voordat ik hoofdredacteur werd, in 2014, beleefden we op de redactie een moeilijke tijd met een besparingsronde en een verlaagde werksfeer. Een begeleidend traject met waarderend onderzoek keerde toen de negatieve spiraal waar we in zaten…

Lees meer